http://www.przedszkole_rogow.ecom.net.pl/
bezpieczne wakacje 360 300

Kadra

Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.

Kadra pedagogiczna jest kreatywna , z wysoką kulturą osobistą.Panie nauczycielki  są absolwentkami wyższych uczelni pedagogicznych, posiadają tytuł magistra pedagogiki.Ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych .

Najważniejszym jest to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć, pobudzanie  jego zainteresowań i możliwości intelektualnych.

"W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych

wiele zaś od tych , którzy są z nami.”


B. Racławski

 


Dyrektor przedszkola:


mgr Iwona Felczak - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

mgr Danuta Hermann    -nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Kwiatkowska - nauczyciel mianowany
mgr Zofia Krychniak - nauczyciel mianowany
mgr Anna Jabłońska - nauczyciel kontraktowy
mgr Iwona Witkowska - nauczyciel dyplomowany

licencjat Natalia Cinkowska - nauczyciel stażysta

licencjat Katarzyna Ćwiklińska - nauczyciel stażystaZajęcia dodatkowe prowadzą :

ks. Krzysztof Piec - religia - nauczyciel mianowany
licencjat Joanna Skoneczna   - j. angielski - nauczyciel kontraktowy


Personel obsługi administracyjnej:

intendentka:
p.Maria Trzeciak

kucharka:
p.Agnieszka Filipińska
pomoc kucharki:

p. Milena Piechota
p. Balbina Kryczka

woźne oddziałowe:
p. Henryka Dytkowska
p. Wiesława Kłosińska
p. Dorota Wybrańczyk
konserwator:
p. Stanisław Szczurtek

Przedszkole rogow